PODPORA SLOVENSKIM ORGANIZACIJAM V ITALIJI / SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI SLOVENE IN ITALIA