REZIJANŠČINA IN JEZIKOVNE RAZLIČICE NADIŠKIH IN TERSKIH DOLIN TER KANALSKE DOLINE
 

Komu so namenjeni prispevki?
Za ovrednotenje rezijanščine je do prispevkov upravičena Občina Rezija, medtem ko so do prispevkov za ovrednotenje jezikovnih različic Nadiških in Terskih dolin ter Kanalske doline upravičene občine ter ustanove in organizacije s teh območij.
 

Kako in kdaj se oddajo vloge? 
Rok za oddajo vlog je 10. oktober 2018. Za načine oddaje vlog, področja ukrepov, upravičenost stroškov in načine obračunavanja gl. Razpis, priložen Sklepu Deželnega odbora št. 1581/2018, ki je objavljen na tej strani v razdelku »Normativa«. 

___________________________________________________ 

Chi può beneficiare dei contributi?
Possono beneficiare degli incentivi il Comune di Resia, per la parte che attiene alla valorizzazione del resiano, mentre per gli interventi a favore delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale possono attingere ai contributi i Comuni nonché gli enti e le associazioni dei medesimi territori.
 

Come e quando va presentata la domanda?
La domanda va presentata entro il  10 ottobre 2018.
Per le modalità di presentazione della domanda, i settori di intervento, l’ammissibilità delle spese e le modalità di rendicontazione si rimanda all’Avviso pubblico allegato alla DGR. n. 1581/2018, pubblicato nella sezione Normativa della presente pagina.